Ẩn menu
2223 lượt đọc

Danh bạ

Giúp giáo viên có được chi tiết danh sách các giáo viên, phụ huynh, học sinh trong lớp. Chức năng này hỗ trợ giáo viên gửi tin nhắn miễn phí, trò chuyện trực tuyến, gọi điện, chia sẻ danh bạ tới các thành viên trong danh sách. Đặc biệt giúp giáo viên tăng cường sự liên lạc giữa nhà trường và gia đình.

Danh bạ giáo viên: hiển thị chi tiết thông tin tên giáo viên, bộ môn giảng dạy, email và số điện thoại liên hệ. Những thông tin này tiện cho việc kết nối và trao đổi thông tin giữa giáo viên và phụ huynh.

(Ảnh mô tả màn hình danh bạ giáo viên, danh bạ phụ huynh và danh bạ học sinh)

Chức năng danh bạ hiển thị chi tiết trạng thái tài khoản Online hay Offline bằng các biểu tượng màu xanh và màu đen. Với tài khoản hiển thị trạng thái Online bạn có thể chat miễn phí trực tuyến. Với tài khoản hiển thị trạng thái Offline bạn có thể gửi tin nhắn miễn phí.

Bấm vào biểu tượng avatar, màn hình hiển thị các chức năng nhắn tin qua mạng eNetviet. 

  • Hướng dẫn nhắn tin với người khác

    Để gửi tin nhắn hoặc trò chuyện trực tuyến với người khác, bạn chỉ cần bấm vào biểu tượng thông tin người đó.

    Hộp thoại tin nhắn xuất hiện. Bạn gõ nội dung trò chuyện vào ô “Nhập tin nhắn”.

    Với cách này giúp bạn trò chuyện hoặc gửi tin nhắn với người mới trong danh bạ. 

 

(Ảnh mô tả hình ảnh chát giữa giáo viên và phụ huynh)