Ẩn menu
29400 lượt đọc

Đăng nhập

Bước 1: Sau khi cài đặt thành công, người dùng kích nút Mở hoặc vào Application để chạy phần mềm eNetViet vừa cài đặt. 
Giao diện hiển thị thông tin tài khoản đăng nhập, bạn hãy đọc thật kỹ để nắm chính xác thông tin tài khoản của mình.

 

(Ảnh mô tả mở ứng dụng eNetViet và nhận được thông báo lần đầu sử dụng)

Nếu bạn chưa có mật khẩu đăng nhập, bạn bấm nút [Lấy mật khẩu] Hệ thống hiển thị bảng [Lấy mã xác thực OTP], bạn kích nút [Lấy mã xác thực OTP]

 (Ảnh màn hình mô tả màn hình nhập số điện thoại để lấy mã xác thực)

Mã xác thực OTP được gửi đến tin nhắn điện thoại. Người dùng kiểm tra tin nhắn điện thoại, nhập mã OTP và mật khẩu mới vào màn hình dưới đây:

Lưu ý: Yêu cầu đối với mật khẩu tối thiểu là 06 ký tự và không trùng với số điện thoại nhận tin.


(Ảnh màn hình nhập mã OTP và mật khẩu mới)

Hệ thống thông báo cập nhật mật khẩu thành công. Phụ huynh đăng nhập với mật khẩu mới vừa đổi.

 

Bước 4:  Chọn loại tài khoản [Phụ huynh]
Bước 5: Nhập số điện thoại và mật khẩu của mình
Bước 6: Kích nút [Phụ huynh đăng nhập].

 

(Ảnh mô tả màn hình đăng nhập tài khoản của phụ huynh)


 

Đăng nhập thành công, giao diện hiển thị như sau: