Ẩn menu
8403 lượt đọc

Danh bạ

Cho phép phụ huynh xem danh sách giáo viên, phụ huynh trong lớp.

Với chức năng này hỗ trợ phụ huynh gửi tin nhắn miễn phí, trò chuyện trực tuyến với giáo viên về tình hình học tập của học sinh tại trường.

      
(Ảnh mô tả màn hình danh bạ giáo viên và danh bạ học sinh)

Chức năng danh bạ hiển thị chi tiết trạng thái tài khoản Online hay Offline bằng các biểu tượng mầu xanh và màu đen. Với tài khoản hiển thị trạng thái Online bạn có thể chat trực tuyến. Với tài khoản hiển thị trạng thái Offline bạn có thể gửi tin nhắn miễn phí. 

 

Hướng dẫn nhắn tin với người khác
Để gửi tin nhắn hoặc trò chuyện trực tuyến với người khác, bạn chỉ cần bấm vào biểu tượng tin nhắn bên cạnh tên người đó.
Hộp thoại tin nhắn xuất hiện. Bạn gõ nội dung trò chuyện vào ô [Nhập tin nhắn].
Với cách này giúp bạn trò chuyện hoặc gửi tin nhắn với người mới trong danh bạ.

(Màn hình mô tả chức năng trò chuyện trực tuyến)