Ẩn menu
8562 lượt đọc

Tin nhắn

Chức năng tin nhắn cho phép cho Phụ huynh kết nối và tương tác với giáo viên, phụ huynh học sinh trong lớp của con mình.
Giao diện hiển thị toàn bộ tin nhắn chat trực tuyến với giáo viên giảng dạy, phụ huynh của học sinh cùng lớp của con mình. Đây là những tin nhắn với những thành viên bạn đã từng trò chuyện hoặc nhận tin nhắn mới từ các thành viên trong danh bạ.

(Ảnh mô tả màn hình tin nhắn)

Muốn xem tin nhắn với người nào thì bấm vào dòng thông tin người đó. Hộp tin nhắn xuất hiện với đầy đủ nội dung.
Muốn trò chuyện tiếp thì bạn gõ vào chi tiết tin nhắn với người đó để gửi tin.
Muốn gửi tin nhắn cho người chưa có trong danh sách đã trò chuyện thì vào mục danh bạ đi tới danh sách đối tượng cần gửi tin, bấm vào tên người cần gửi tin, hệ thống sẽ đi tới màn hình nhắn tin với người đó. Thao tác gửi tin nhắn như bình thường.

 

(Ảnh mô tả màn hình tin nhắn trò chuyện trực tuyến miễn phí)

Góc bên phải là chức năng hỗ trợ chọn tin nhắn để xóa.
Hướng dẫn xóa tin nhắn
Trên màn hình bảng tin nhắn, bạn sẽ thấy tất cả tin nhắn đã từng trò chuyện cũ.
Để xóa tin nhắn, bạn bấm vào biểu tượng [3 chấm theo chiều dọc] phía trên bên phải màn hình.
Chọn dòng [Chọn tin nhắn] và tích chọn những tin nhắn cần xóa.
Bấm vào biểu tượng xóa phía trên bên phải để hệ thống xóa những tin nhắn đã chọn.     


(Ảnh màn hình chọn tin nhắn để xóa )