Ẩn menu
1436 lượt đọc

Gửi thông báo Giáo viên

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ cán bộ hiệu trưởng trường gửi tin thông báo cho giáo viên trong trường.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Tại Trang chủ   kích chọn nhóm Gửi thông báo Giáo viên. 

 
Bước 2: Kích vào dấu cộng   để chọn danh sách người nhận. Sau đó, kích [Chọn tất cả] hoặc tích chọn 1 hoặc nhiều Giáo viên cần gửi tin.

Để chọn danh sách Giáo viên theo khối, lớp, kích vào biểu tượng   để chọn.

Bước 3: Kích vào biểu tượng   để hoàn thành thao tác chọn danh sách cần gửi tin thông báo điều hành.
Lưu ý: Trước khi thực hiện thao tác soạn và gửi tin, người dùng cần kiểm tra lại danh sách người gửi 1 lần nữa. Trong trường hợp muốn loại bỏ 1 vài Giáo viên trong danh sách đã chọn, kích chọn biểu tượng  sau đó kích biểu tượng hình cây bút   và chọn những Giáo viên cần xóa. Cuối cùng, kích nút [Xóa] và bấm   để quay lại giao diện nhập tin thông báo.

Bước 4: Nhập nội dung thông báo cần gửi.

Bước 5: Kích nút [Gửi thông báo] để hoàn thành việc gửi tin.

Sau khi tin thông báo được gửi đi thành công, cán bộ Hiệu trưởng có thể kiểm tra lại các tin thông báo đã gửi tại phần Lịch sử gửi tin 

Giáo viên được gửi tin thông báo này, khi đăng nhập tài khoản thành công trên giao diện sẽ hiển thị thông báo mới như sau:

Bấm và nội dung thông báo hiện trên màn hình ứng dụng. Ngoài ra, người dùng có thể xem lại sanh sách thông báo đã được gửi đến tại phần Thông báo.