Ẩn menu
8228 lượt đọc

Đăng nhập

Để đăng nhập tài khoản giáo viên, các bước thực hiện như sau:
Bước 1:  Cài đặt thành công, bạn kích nút Mở hoặc vào Application để chạy phần mềm eNetviet vừa cài đặt. 
Giao diện hiển thị thông tin tài khoản đăng nhập, bạn hãy đọc thật kỹ để nắm chính xác thông tin tài khoản của mình.

   

(Ảnh mô tả mở ứng dụng eNetviet và nhận được thông báo lần đầu sử dụng)

Nếu bạn chưa có tài khoản mật khẩu, bạn bấm nút [Lấy mật khẩu] ? Hệ thống hiển thị bảng thông tin [Lấy mã xác thực OTP], bạn nhập số điện thoại nhận SMS, sau đó kích nút [Lấy mã xác thực OTP].


                                         
(Ảnh mô tả màn hình thao tác lấy mã xác thực OTP)

 

Mã xác thực OTP được gửi đến tin nhắn điện thoại. Người dùng kiểm tra tin nhắn điện thoại, nhập mã OTP vào ô mật khẩu trên màn hình đăng nhập:

 

 

Trường hợp bạn đã có mật khẩu mà quên mật khẩu, bạn kích nút [Quên mật khẩu] trên giao diện đăng nhập. Hệ thống hiển thị bảng [Lấy mật khẩu] bạn nhập số điện thoại nhận tin nhắn và kích nút Lấy mật khẩu. Khi đó hệ thống gửi về số điện thoại của bạn mã OTP, bạn nhập mã đó vào ô mật khẩu trên màn hình đăng nhập. 

Bước 2: Đăng nhập thành công vào eNetviet , giao diện hiển thị gồm:

  • Danh sách các lớp học được nhà trường phân công.
  • Chức năng xem Thông tin tài khoản, Đổi mật khẩu, Phiên bản, Đăng xuất.

   

(Ảnh mô tả màn hình giáo viên chọn lớp học muốn thao tác, kết nối)

Bước 3: Bạn chọn lớp học muốn làm việc trên hệ thống.

(Ảnh mô tả chọn lớp)

Chọn lớp thành công giao diện hiển thị như sau: