Ẩn menu
2855 lượt đọc

Đổi mật khẩu

Hướng dẫn đổi mật khẩu:
Đăng nhập tài khoản thành công, bạn bấm vào biểu tượng [3 gạch ngang] phía trên bên trái màn hình.


Bạn bấm vào dòng [Đổi mật khẩu].
Giao diện hiển thị 3 dòng: Mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới.
Tại dòng mật khẩu hiện tại, bạn nhập lại mật khẩu đang sử dụng.
Tại dòng mật khẩu mới và nhập lại mật khẩu mới, bạn nhập mật khẩu mới của mình 2 lần trùng nhau.
Bấm nút [Đổi mật khẩu] để xác nhận việc đổi mật khẩu.

Lưu ý: Yêu cầu đối với mật khẩu tối thiểu là 06 ký tự và không trùng với số điện thoại nhận tin.

Hệ thống thông báo đổi mật khẩu thành công bạn đăng nhập ứng dụng với mật khẩu vừa đổi.

Hướng dẫn đăng xuất:
Đăng nhập tài khoản thành công, bạn bấm vào biểu tượng [3 gạch ngang] phía trên bên trái màn hình 
Bạn bấm vào dòng [Đăng xuất].
Hệ thống sẽ thoát tài khoản của bạn ra khỏi màn hình làm việc.