Ẩn menu
1582 lượt đọc

Hoạt động

Hiển thị toàn bộ những thông tin, hình ảnh và những hoạt động trên lớp, trên trường liên quan đến học sinh, giáo viên. Đây cũng chính là công cụ giúp giáo viên tuyên dương các việc làm của học sinh hoặc khi học sinh đạt được điểm số cao trong bài kiểm tra bằng cách chụp ảnh và gửi cho các bậc phụ huynh, giúp phụ huynh xem được những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong lớp học của bạn.

 

(Màn hình giáo viên đăng tải hình ảnh hoạt động, khoảnh khắc đáng nhớ của lớp học)

Để chia sẻ các hoạt động này, giáo viên chỉ cần bấm vào biểu tượng cây bút và nhập nội dung, hình ảnh chia sẻ hoạt động trong lớp.

Nhập xong kích nút  phía trên cùng để đăng tin hoạt động.