Ẩn menu
1978 lượt đọc

Sổ nhật ký

Giúp giáo viên ghi thông tin về từng học sinh ưu nhược điểm, tính cách, sự tiến bộ, suy nghĩ, tình cảm của giáo viên đối với các em, những hiện tượng của học sinh. Nhật ký giáo viên giúp giáo viên có nguồn tư liệu đánh giá khoa học, chính xác về học sinh trong quá trình học tập tại trường.

Các bước thao tác:

Bước 1: Chọn học sinh cần ghi thông tin.

Bước 2: Nhập thông tin vào dòng Nhập nội dung và kích mũi tên để hoàn thành.

Nội dung nhật ký sau khi hoàn thành sẽ có chi tiết ngày giờ để giáo viên theo dõi.

(Ảnh màn hình nhập sổ nhật ký)