Ẩn menu
1772 lượt đọc

Thông báo

Hiển thị toàn bộ tin nhắn thông báo nhà trường gửi với thông tin người gửi là tên thương hiệu của nhà trường và nội dung thông báo hiển thị Tiếng Việt có dấu.

 

(Ảnh màn hình danh sách thông báo)     (Ảnh màn hình chi tiết thông báo)