Ẩn menu
8973 lượt đọc

Đổi mật khẩu

Hướng dẫn thay đổi mật khẩu

 • Trong trường hợp cần thay đổi mật khẩu, bạn bấm vào biểu tượng [3 gạch ngang] phía trên bên trái màn hình
 • Bạn bấm vào dòng [Đổi mật khẩu].
 • Giao diện hiển thị 3 dòng: Mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới.
 • Tại dòng mật khẩu hiện tại, bạn nhập lại mật khẩu đang sử dụng.
 • Tại dòng mật khẩu mới và nhập lại mật khẩu mới, bạn nhập mật khẩu mới của mình 2 lần trùng nhau.
 • Bấm nút [Đổi mật khẩu] để xác nhận việc đổi mật khẩu.

Hướng dẫn thay đổi thông tin tài khoản

 • Đăng nhập tài khoản thành công, bạn bấm vào biểu tượng [3 gạch ngang] phía trên bên trái màn hình.
 • Bạn bấm vào dòng [Thông tin tài khoản]
 • Giao diện hiển thị thông tin gồm: Tên hiển thị, số điện thoại, email, giới tính, ngày sinh, địa chỉ. 
 • Bạn bấm vào dòng [Cập nhật thông tin], sau đó sửa và cập nhật thông tin thiếu. Riêng dòng tên hiển thị, trường học được lấy từ hệ thống quản lý giáo dục từ nhà trường nên không được sửa.
 • Bấm nút [Cập nhật] để lưu lại thông tin.

(Ảnh màn hình thông tin tài khoản )

(Ảnh màn hình hoạt động và thông tin cá nhân)

Hướng dẫn đăng xuất

Trong trường hợp cần thoát ra khỏi ứng dụng, bạn bấm vào biểu tượng [3 gạch ngang] phía trên bên trái màn hình 
Bạn bấm vào dòng [Đăng xuất]
Hệ thống xác nhận yêu cầu đăng xuất. Kích [Đồng ý], hệ thống sẽ thoát tài khoản của bạn ra khỏi màn hình làm việc.