Ẩn menu
6184 lượt đọc

Hoạt động

Hiển thị toàn bộ những thông tin, hình ảnh và những hoạt động trên lớp, trên trường liên quan đến học sinh, giáo viên. Đây chính là công cụ chia sẻ hình ảnh với các bậc phụ huynh, là chức năng để kết nối phụ huynh với lớp học. Phụ huynh xem được những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong lớp học của con, đồng thời gửi bình luận về những hoạt động đó. Ngoài ra, phụ huynh có thể chia sẻ  các hoạt động của học sinh khi ở nhà và hoạt động ngoại khóa bên ngoài.

 

(Ảnh mô tả màn hình hoạt động lớp học do giáo viên đăng lên)

Phụ huynh gửi bình luận và thể hiện cảm xúc của mình về những hoạt động trong lớp học bằng cách:
Kích vào biểu tượng [Bình luận] và nhập nội dung vào ô [Nhập bình luận].
Kích vào biểu tượng trái tim để thể hiển cảm xúc thích hoạt động.
Phụ huynh chia sẻ các thông tin về học sinh qua các hình ảnh liên quan đến hoạt động của con khi ở trường hay ở nhà.